Fyzická osoba (nájomca aj vodič)

- platné doklady občiansky preukaz + vodičský preukaz

- vratná záloha

 

Právnická osoba, firmy

- platné doklady občiansky preukaz + vodičský preukaz

- fakturačné údaje firmy

- vratná záloha

 

Cenník a platba:

Všetky ceny v cenníku sú aktuálne vrátane DPH.

Neúčtujeme žiadne skryté poplatky.

Zaplatenie je možne v hotovosti alebo kartou.

 

Prevzatie a vrátenie vozidla:

Prevzatie a vrátenie vozidla je možné kedykoľvek a kdekoľvek v rámci Prešova zadarmo po dohode s klientom.

Pri prenájme vozidla na 8 a viac dní pristavíme vozidlo kdekoľvek do 30km.

Pri prenájme vozidla na 2 a viac dní pristavíme vozidlo kdekoľvek do 15km.

 

Objednanie: (PO – PI : 07.00 – 17.00)

 

Vozidlo si môžete objednať na telefónnom čísle: +421 905 977 728,

emailom: info@vkkautopozicovna.sk alebo ONLINE 

 

Vozidlá:

Vozidlá sú vybavené povinnou výbavou podľa slovenskej legislatívy.

Každé vozidlo má zaplatený diaľničný poplatok v SR. Mimo SR si diaľničné poplatky hradí nájomca.

Vozidlá vždy odovzdávame s plnou nádržou, to isté žiadame pri odovzdaní vozidla.

Vozidlá sú pred odovzdaním kontrolované (olej, náplne).

Vozidlá sú servisované podľa inštrukcií výrobcu.

Za technické údaje, ktoré pri vozidlách uvádzame neručíme, keďže sú poskytnuté výrobcom.

 

Poistenie:

Vozidlá sú poistené (PZP) v prípade škody spôsobenej iným účastníkom, hradenie poisťovňou je vo výške 100%.

Vozidlá sú havarijne poistené, taktiež pre prípad poškodenia čelného skla, totálnej škodovej udalosti a živelnej pohromy. Spoluúčasťou minimálne 166,- EUR a max. 5% pri škodách, ktoré presiahnu sumu 3333,- EUR. To znamená, že v prípade vzniku škody na vozidle (vinnou aj nevinnou) počas prenájmu znáša túto spoluúčasť nájomca. V prípade vzniku malých 'kozmetických' poškodení do 166,- EUR vie nájomca požiadať o priamu opravu vozidla, kde mu bude účtovaná reálna cena opravy.

 

Pokuty:

Na Slovensku máme objektívnu zodpovednosť a za všetky pokuty počas prenájmu je zodpovedný nájomca - vodič, preto treba rátať že všetky pokuty a náklady s tým spojené vám budeme fakturovať.

 

Asistenčné služby:

Našim klientom poskytujeme 24 hodinovú telefonickú asistenciu v prípade poruchy alebo škodovej udalosti.

Základné podmienky